Om oss

Crawford & Company är börsnoterat på New York Stock Exchange under kategorierna CRDA and CRDB.

Crawford i Sverige är en del av Crawford Norden där det totala antalet anställda uppgår till ungefär 220 personer. De nordiska bolagen är i sin tur en del av CEMEA.

Vårt svenska huvudkontor ligger i Stockholm. Vi har även kontor i Göteborg, Malmö och Sundsvall. Företaget grundades 1934 och är idag det största fristående skaderegleringsföretaget i Sverige med cirka 85 anställda. Våra medarbetare har såväl internationell erfarenhet som kunskap om den lokala försäkringsmarknaden inklusive aktuell lagstiftning och branschpraxis. Vår kundbas består huvudsakligen av svenska och internationella försäkringsbolag och captives.

Utöver reglering, hantering och administration av skador kan vi också erbjuda följande tjänster:

  • Vårdplanering/sjukvårdsförsäkring
  • Hälsoutvärderingar
  • Telefonservice dygnet runt vid akuta skadeärenden
  • Besiktningar
  • Bedrägeriutredningar
  • Regresshantering
  • Klientmedelskontohantering
  • Granskning och revidering av försäkringsvillkor
  • Skaderevisioner