Arne Rasmus Jonasen

Nordic ICT Manager

Nordic ICT Manager

Arne började på Crawford som skadereglerare 2005. Ett år senare bytte han till ekonomiavdelningen där han sedermera blev avdelningschef. 2011 blev han också administrativ chef. Arne har läst på Handelshøyskolen BI och har en civilekonomexamen med specialisering på organisationspsykologi.