Ann Hovbratt

Managing Director

Managing Director

Ann har 25 års erfarenhet från försäkringsbranschen och har arbetat på Crawfords kontor i Stockholm sedan 1998. Via ett antal ledande positioner inom företaget såsom projektledare inom CEMEA, Nordic Business Manager och Managing Director för ett lokalt joint venture-bolag, har Ann byggt upp en gedigen erfarenhet av såväl företagsledning som etablering och implementering av kundanpassade lösningar inom alla verksamhetsområden. De senaste åren har Ann arbetat som Operations Director för Broadspire Europe med ansvar för att på övergripande nivå samordna leveransen från de lokala verksamheterna till våra multinationella kunder inom third party administration-området (TPA). I januari 2018 utnämndes Ann till Managing Director för Crawford i Sverige. Ann har en MBA in Management.