William Korse

Head of Loss Adjusting

Head of Loss Adjusting

William har arbetat i försäkringsbranschen sedan 1989 och blev anställd på Crawford 1999. Vid sidan av rollen som Nordic Head of Bodily Injury Claims, är William också Head of Bodily Injury Claims i Sverige, med lokal förankring på den svenska marknaden. Förutom erfarenheten av skadereglering har William också sju års erfarenhet av externa styrelseuppdrag på gruppliv- och livförsäkringsbolag.