Personskador

Personskador

Vi har kompetens att reglera samtliga typer av personskador. Detta inkluderar såväl den hantering som sker på skadeståndsrättslig grund som den kopplad till villkorsbunden försäkring.

Genom vårt koncept ”Case Management säkerställer vi proaktivitet. Skaderegleringen äger rum i samarbete med någon av våra egna sjuksköterskor som har kontakt med den skadade genom hela rehabiliteringsprocessen. Hanteringen bidrar till snabbare avslut, lägre skadekostnad, säkrare skadereserver samt nöjdare kunder.

Läs mer om vårdplanering/sjukvårdsförsäkring samt medicinsk riskbedömning under rubriken ”Sjukvårdsförsäkring och medicinsk riskbedömning”.

Erbjudna tjänster

 • Personskador – Motor & Ansvar
 • Patientskador
 • Återkallning av medicinska produkter
 • Läkemedelsskador
 • Sjuk- och olycksfallskador
 • Liv- och långsjukskador
 • Låneskydd/Trygghetsförsäkring

 
Övriga tjänster

 • Produktutveckling
 • Granskning och genomgång av försäkringsvillkor
 • Särskilda så kallade utredningsärenden
 • Rådgivning och assistans vid förberedelse av domstolsmål via vårt kontaktnät av advokater

Fördelar

 • Erfaren och kompetent personal
 • Fokus på att begränsa skadekostnaden genom en proaktiv skadehantering
 • Tidsvinster/totalkostnadskontroll
 • Mer exakt reservsättning genom skadans livscykel
 • Nöjdare skadelidande/försäkringstagare
 • Minskat antal återöppnade skador
 • Skräddarsydda lösningar och koncept som passar er organisation

Kontakta oss

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Korse
Head of Bodily Injury Claims
M: +46 (0) 709 11 60 49
E: william.korse@crawco.se

För mer information och lista över kontaktpersoner, se www.broadspire.eu