Sjukvårdsförsäkring och medicinsk riskbedömning

Sjukvårdsförsäkring och medicinsk riskbedömning

Crawfords process för personskadereglering säkerställer pro-aktivitet genom vårt koncept “Case Management”. Skaderegleringen äger rum i samarbete med någon av våra egna sjuksköterskor som aktivt har kontakt med den skadade under hela rehabiliteringsprocessen. Hanteringen bidrar till snabbare avslut, lägre skadekostand, säkrare skadereserver samt nöjdare kunder.

Genom vårt nätverk kan vi erbjuda hälsodeklarationer i syfte att bistå försäkringsgivaren inför tecknande av personförsäkring.

Vårt team kan också erbjuda tjänster inom  vårdplanering/sjukvårdsförsäkring samt hantering av sjukfrånvaro 

Erbjudna tjänster

Medicinsk riskbedömning

Vi kan hjälpa till med hantering av hälsodeklarationer, inklusive särskild riskbedömning, inom personriskförsäkring.  Detta genom erfarna riskbedömare som vid behov även kan konsultera våra medicinska rådgivare.

Vårdplanering/sjukvårdsförsäkring

Via Crawfords rikstäckande nätverk av privata vårdgivare och med stöd av våra sjuksköterskor kan vi erbjuda våra kunder hjälp med vårdplanering och skadereglering av sjukvårdsförsäkring. Detta gör att riskbärare som tidigare inte kunnat erbjuda sjukvårdsförsäkring nu via avtal med Crawford kan vara med och konkurrera på denna spännande och växande marknad.

Sjuk- och friskanmälan samt rehabiliteringsförsäkring

Med stöd av de sjuksköterskor som Crawford har anställda erbjuder vi hantering av sjuk- och friskanmälan. Detta både gentemot försäkringsgivare som tillhandahåller denna tjänst i försäkringsform såväl som gentemot företag, kommuner eller organisationer direkt.

Genom vårt externa nätverk av rehabiliteringsleverantörer kan vi även hjälpa till med samordning av rehabilitering vid behov.  Tjänsten bidrar till att reducera sjukskrivningstalen och de därtill relaterade kostnaderna.  Statistik kan tillhandahållas som ger en övergripande överblick över organisationens sjukskrivningssituation – fördelat på de olika avdelningarna eller driftställena. Därtill också information om vad sjukskrivningarna i huvudsak har för orsak som möjliggör att adekvata åtgärder snabbt kan sättas in när och där de behövs.

Fördelar

  • Ytterst kompetent och erfaret medicinskt team
  • Sammanhållning av medicinsk riskbedömning och skadereglering
  • Tillgång till vårt nätverk av privata kliniker och möjlighet att agera på sjukvårdsförsäkringsmarknaden
  • Möjlighet att inkludera rehabiliteringsprodukter till sjukvårdsförsäkringen för att kunna erbjuda en produkt som ger ett komplett omhändertagande.

Kontakta oss

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Korse
Head of Bodily Injury Claims
Mobiltelefon: +46 (0) 709 11 60 49
Email: william.korse@crawco.se

För mer information och lista över kontaktpersoner, se www.broadspire.eu.

Närliggande tjänster