Ansvar och Rättsskydd

Ansvar och Rättsskydd

Crawford handlägger ansvarsskador för försäkringsbolag, captives, industriföretag, kommuner och landsting samt Lloyd´s syndikat.

Vi erbjuder fullständiga ansvarsutredningar innehållande tydliga rekommendationer till slutlig reglering av skador oavsett om ansvaret följer av lagstiftning eller avtal. Handläggningen bedrivs aktivt med sikte på att kunna avsluta regleringen så fort som möjligt.

 Alla skaderegleringsuppdrag delas in i olika segment efter komplexitet för att på så sätt tillförsäkra att handläggare med rätt kompetens utses för skaderegleringen. Segmentering av skador och handläggare leder till att skadan hanteras på det mest effektiva sättet samtidigt som kostnads-kontrollen ökar.

Erbjudna tjänster

  • Allmänt ansvar
  • Produktansvar
  • Återkallelse och produktgaranti
  • Konsultansvar för tekniska konsulter
  • Rådgivningsansvar
  • Förmögenhetsbrott
  • VD & Styrelseansvar
  • Kommunansvar inkl. ansvar vid myndighetsutövning
  • Miljöansvar
  • Regresser och rättsskydd

Fördelar

Varje skaderegleringsuppdrag fördelas efter dess komplexitet till en handläggare med särskild kompetens för det aktuella skadeområdet.  Denna segmentering innebär att vi kan tillförsäkra att varje skada handläggs av rätt kompetens på ett snabbt och effektivt sätt samtidigt som skadekostnaderna kan hållas under god kontroll.

Kontakta oss

För mer information, vänligen kontakta:

William Korse
Head of Liability, Central Europe, Middle East & Africa
M: +46 (0)10 410 70 49
E: william.korse@crawco.se