Egendom - Konsument

Egendom - Konsument

Vi kan erbjuda mervärde i hanteringen av konsumentskador genom en noga avvägd balans mellan effektiv kundservice och kontroll över den totala skadekostnaden. Vår konsumentskadehantering är utformad för att uppnå förutbestämda mål.

Erbjudna tjänster

 • Konsumentskaderegelering (komplett eller del av processen) för alla typer av risker:
 • Egendomsskador
 • Stöld och inbrott
 • Allrisk
 • Civilia ansvarsskador
 • Besiktning på skadeplatsen
 • Skadekostnadsberäkningar
 • Regresshantering

Fördelar

 • Förkortad livslängd för den genomsnittliga skadan
 • Förenklad skadeprocess för såväl försäkringsgivare som försäkrad
 • Utökad kundservice och förbättrat rykte

Kontakta oss

För mer information, vänligen kontakta:

Annika Gustavsson  
Head of Broadspire
E: annika.gustavsson@crawco.se
M: +46 (0) 708 28 74 17

För mer information och lista över kontaktpersoner, se www.broadspire.eu